Us informen que avui en l’assamblea general del club ha sortit elegida una nova junta directiva de l’UCE Celrà.

  • President:  ALEX MASCARRERAS. 
  • Vicepresident:  JORDI VILÀ.
  • Secretària:  DOLORS MARTÍ.
  • Tresorers:  EVA DOMINGUEZ. i MARC MOTERA.
  • Vocal:  SERGI LÓPEZ .
  • Vocal:  TONI FREIRE.
  • Vocal:  RAMON MIÑANO.

Desitgem que aquest canvi doni un nou impuls a aquest club que tan estimen.